SATIŞ OFİSİMİZ

Maltepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, No:25, 35310
Güzelbahçe / İZMİR

BİLGİ FORMU

İletişim formunu doldurun, sizi arayalım!

BREEAM SERTİFİKASI

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) master plan projeleri, altyapı ve binalar için dünyanın önde gelen yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biridir. İngiltere’nin en büyük hayır kurumu olan BRE Trust’ın fon sağladığı proje BREEAM, ilk kez 1990 yılında piyasaya sürülmüştür. O günden bugüne toplam 78 ülkede kullanılan BREEAM 561.100’den fazla sertifikalı, 2.262.900 kayıtlı bina elde edilmesini sağlamıştır.

Çiçek Evler Mavi Yaka’nın da adaylık sürecinde yer aldığı BREEAM Sertifikası, binanın performansa dayalı tasarım, inşaat, tedarik ve operasyon süreçlerini değerlendirir. Değerlendirmeler, bağımsız, lisanslı değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilir ve inşaat öncesi/ inşaat sonrası olmak üzere iki aşamadan oluşur.

BREEAM Derecelendirme Kategorileri Nelerdir?

Yönetim (%12): Şantiye yönetimi ve binanın kullanım süreçlerinin yönetimindeki çevreci kriterlerdir.
Enerji (%19): Bu kategoride yapıların enerji tüketimlerini en aza indirgemek amaçlanmaktadır.
Sağlık ve Konfor (%14): İnsan sağlığı, yapı kullanıcılarının konforunu artırma yönündeki tasarımları teşvik etme ve ödüllendirme amaçlamaktadır. Aranan kriterlerde doğal havalandırma ve günışığı kullanımı öne çıkmaktadır.
Ulaşım (%8): Bisiklet ve toplu taşıma araçlarının kullanımı teşvik edilmektedir.
Su (%6): Su tüketimini azaltan sistemlerin kullanılmasının teşvik edilmesidir.
Malzeme (%12,5): Kullanılan yapı malzemelerinin çevresel etkileri onaylanmış malzemelerden seçilmesinin teşvik edilmesi.
Atık (%7,5): Yapı üretim sürecinde çıkan atıkların geri dönüşümü ve bina işletim ve kullanım sürecinde çıkan atıkların değerlendirilmesi desteklenir, bu yöndeki tasarımlar ödüllendirilir.
Saha Kullanımı ve Ekoloji (%10): Daha önce hiç kirletilmemiş arazileri ve biyolojik çeşitliliği korumak hedeflenmiştir.
Kirlilik (%6,5): Küresel ısınmaya etkisi olan zararlı akışkanlar, ışık-gürültü kirliliği, toprak ve su kaynakları kirliliğini önleyecek tasarımların teşvik edilmesidir.
Risk (%1)
İnovasyon (%10): BREEAM standart değerlendirme ölçütlerinin üstündedir. Diğer kredi kategorilerinin üzerinde, sürdürülebilirlik alanında yenilik getiren fikirlere, tasarımlara, yönetim sürecine veya teknolojik gelişmeye yapılan katkıları ödüllendirir.

BREEAM Sertifikasının Önemi

Dünya nüfusunun hızla yükselmesi sınırlı doğal enerji kaynaklarına karşı olan talebi arttırmış, bu talep doğrultusunda küresel ısınma, biyoçeşitliliğin azalması, su kıtlığı, su miktarının ve kalitesinin azalması, ormansızlaşma, otomobil kullanımından kaynaklanan hava kirliliği ve sağlık problemlerinin artması gibi çevresel problemler ortaya çıkarmıştır. Binalar toplam sera gazı salımlarının yaklaşık %40’ından sorumlu oldukları için sürdürülebilir kalkınmanın başarılabilmesinde inşaat sektörü ve işletme süreçleri ile çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu sebeple, yapı sektörü için yeşil bina yapımı günümüzde alternatif değil bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

BREEAM puanlama sisteminden yüksek puan almak, daha sürdürülebilir bir yapı inşa etmek, binanın marka değerini arttırmak ve en önemlisi binanın yapımı ve tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verdiği zararı minimize etmek adına farklı bina tipolojileri için farklı inovatif yaklaşımlar ve mühendislik pratiklerinin geliştirilmiş olması demektir.

BREEAM sertifikası, bir binaya uluslararası saygınlık ve tanınırlık sağlar. BREEAM, bir binanın üstün standartlarda inşa edilmiş olduğunu gösterir.

Bilgi Formu